Anunțuri

TypeFile NameDate Modified

pdf
ANUNT SUPUNERE DEZBATERE PUBLICA DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI BĂTRÂNI, JUDETUL PRAHOVA 1:55 pm 10/23/2023

pdf
Anunt Inscriere in Registrul De Evienta a Sistemelor De Colectare Si Epurare 12:07 pm 10/27/2022

pdf
Anunț Prealabil Privind Afișarea Publică a Documentelor Tehnice Ale Cadastrului 2022 OCPI 12:05 pm 10/27/2022

pdf
Anunț Prealabil Privind Afișarea Publică a Documentelor Tehnice Ale Cadastrului 9:34 am 02/27/2023

pdf
CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE (RABLA LOCAL) ANUNT INSCRIERE CETATENI RABLA LOCAL 12:33 pm 07/31/2023

pdf
CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE (RABLA LOCAL) Acord Prelucrare Date Personale BATRANI 12:33 pm 07/31/2023

pdf
CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE (RABLA LOCAL) Anexa 1 Cerere Participare Proprietar 12:33 pm 07/31/2023

pdf
CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE (RABLA LOCAL) Anexa 3 Cerere Participare Coproprietar 12:33 pm 07/31/2023

pdf
CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE (RABLA LOCAL) Anunt Rabla Local 12:33 pm 07/31/2023

pdf
CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE (RABLA LOCAL) CRITERII ELIGIBILITATE 12:33 pm 07/31/2023

docx
CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE (RABLA LOCAL) Contract De Finantare 12:33 pm 07/31/2023

pdf
CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE (RABLA LOCAL) OPIS DOCUMENTE NECESARE 12:33 pm 07/31/2023

pdf
CONTRACTARE FINANTARE RAMBURASBILA INTERNA PENTRU ASIGURAREA FINANTARII PROIECTELOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL 11:03 am 06/22/2023

pdf
DOCUMENTATIE DEZBATERE PUBLICA DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI BĂTRÂNI, JUDETUL PRAHOVA 1:55 pm 10/23/2023

pdf
Formular De Inscriere in Registrul De Evienta a Sistemelor De Colectare Si Epurare 12:07 pm 10/27/2022

zip
INVITATIE DEPUNERE OFERTA Pentru LUCRARI in Cadrul Investitiei „Modernizarea Sistemului De Iluminat Public in Comuna Bătrâni, Județul Prahova” 11:43 pm 05/08/2023

pdf
Legea Nr 1232023 Pentru Modificarea Si Completarea Legii Fondului Funciar Nr 181991 3:45 pm 07/26/2023

pdf
Proces Verbal De Afișare a Rezultatului Selecției Dosarelor Pentru Ocuparea Unei Funcții Publice Vacante De Execuție De Consilier Achiziții Publice, Clasa I, Grad Profesional Asistent 9:38 am 02/27/2023

ZIP
RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE LUCRARI in Cadrul Investitiei Modernizarea Sistemului De Iluminat Public in Comuna Bătrâni, Județul Prahova 10:22 pm 05/10/2023