Structura

Demnitari:

 • Stoica Florin Nicolaie – primar
 • Mîzgoiu Constantin-Puiu – viceprimar

 

Secretar general al comunei Bătrâni:

Popescu Magdalena

 

Compartiment juridic:

Consilier I superior, funcție publică – post vacant

 

Compartiment de monitorizare a procedurilor administrative:

Inspector I superior, funcție publică – post vacant

 

Compartiment asistență socială:

Pană Gheorghe – referent III principal, funcție publică – atribuții majoritare pe asistență socială;

 

Compartiment Poliție Locală:

 • Ene Lulu – polițist local III asistent, funcție publică – atribuții Poliție Locală
 • Arion Marius Valentin – polițist local III asistent, funcție publică, atribuții
  Poliție Locală
 • Fofircă Romică – paznic contractual, atribuții pază

 

Compartiment Cultură:

 • Oprea Vasilica – referent II contractual, atribuții aferente activităților culturale

 

Compartiment financiar-contabil și resurse umane:

 • Stefan Monica Denisa – inspector, clasa I, grad profesional asistent-atribuții resurse umane, funcție publică;
 • Ciapă Camelia – inspector clasa I grad profesional asistent – atribuții contabil venituri, funcție publică
 • Referent grad profesional asistent – atribuții casierie si gestionar, Legea 144/2007 – funcție publică – post vacant
 • Inspector grad profesional asistent, clasa I – atributii contabil cheltuieli – funcție publică -post vacant

 

Compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului, Cadastru – Fond Funciar și Achiziții Publice:

 • Arhitect șef clasa I – funcție publică – post vacant
 • Stepan Carmen Gabriela – consilier achiziții publice – funcție publică
 • Doican Monica-Magdalena, Inspector de specialitate I, funcție contractuală, atribuții topograf;
 • Diaconu Anca-Constanta, Referent II, funcție contractuală, atribuții fond funciar, registratura;

 

Compartimentul Agricol:

 • Marcu Maria-Ana, Referent III, grad profesional superior, funcție publică, atribuții registru agricol, Legea 544/2001

 

Compartimentul Situații de Urgență:

 • Șef SVSU, clasa III, funcție contractuală, atribuții I.S.U – post vacant

 

Consiliul local

STOICA Şt.FLORIN-NICOLAIE – PRIMAR
MÎZGOIU CONSTANTIN-PUIU – VICEPRIMAR
BELDIMAN D.CONSTANTIN – CONSILIER LOCAL
COVRIG GHE.GHEORGHE – CONSILIER LOCAL
MATEI C. VASILE – CONSILIER LOCAL
MARCU I. GHEORGHE – CONSILIER LOCAL
MIHAI F.VERONICA – CONSILIER LOCAL
MIZGOIU GHE. CONSTANTIN-PUIU – CONSILIER LOCAL
NECULA F. GHEORGHE CONSILIER – LOCAL
PANAIT GHE. ROMICĂ – CONSILIER LOCAL
STAN GHE. GHEORGHE – CONSILIER LOCAL
STEPAN I. ADRIAN-DUMITRU – CONSILIER LOCAL

 

Comisii de specialitate

Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu cetăţenii, adminsitrarea domeniului public şi privat al comunei, juridic, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor omului

BELDIMAN CONSTANTIN – PRESEDINTE
COVRIG GHEORGHE – SECRETAR
MIHAI VERONICA – MEMBRU
TUDOR TOMA – MEMBRU
PANAIT ROMICA – MEMBRU

Comisia pentru buget finanţe, administraţie publică locală, agricultură, gospodărire comunală, ecologie şi protecţia mediului, servicii şi control, amenajarea teritoriului şi urbanism

MIZGOIU CONSTANTIN-PUIU – PRESEDINTE
STEPAN DUMITRU ADRIAN – SECRETAR
MARCU GHEORGHE – MEMBRU
MATEI VASILE – MEMBRU
NECULA GHEORGHE – MEMBRU

Comisia pentru învatământ, culte şi probleme ale minorităţilor, sănătate, cultură, activităţi sportive şi agrement.

PANAIT ROMICA – PRESEDINTE
BELDIMAN CONSTANTIN – SECRETAR
COVRIG GHEORGHE – MEMBRU
MARCU GHEORGHE – MEMBRU
STAN GHEORGHE – MEMBRU