Structura

Demnitari

Primar: NECULA GHEORGHE

Viceprimar: PANAIT ROMICĂ

Secretar general: POPESCU MAGDALENA

Compartiment asistenta sociala: PANA GHEORGHE

Compartiment registratura, registru agricol, fond funciar, cadastru:

  • MARCU MARIA ANA
  • PUIA MONICA
  • CIAPA CAMELIA

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice: MOISESCU MONICA DENISA

Compartiment financiar contabil: OPREA VASILICA

Serviciul Politie LocalA: ELE LULU

Compartiment intretinere: DOBRE IOAN

 

COMISIA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PENTRU TERENURILE AGRICOLE SI CELE FORESTIERE: